Siapa Saya

Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.

Saya Muhammad Daniel Nelison merupakan Authorised Dealer Public Gold, Perunding Unit Amanah Pulic Mutual dan juga Ejen SSPN-i Plus.

Unit Amanah, EMAS dan SSPN-i Plus merupakan pelaburan yang melibatkan jangka masa panjang. Tiada istilah LABUR HARI NI, UNTUNG ESOK!

Unit Amanah dan SSPN-i Plus memberikan pulangan dalam bentuk dividen manakal EMAS memberikan pulangan dari segi kenaikan harga EMAS.

Dan tugas saya adalah untuk membina portfolio pelaburan yang sesuai dengan situasi kewangan semasa anda. Melalui ketiga-tiga peaburan ini, In Sha ALLAH dapat memberikan pulangan setimpal demi kesejahteraan masa depan anda dan keluarga anda.

Matlamat saya adalah untuk:

MEMBANTU DAN MENDIDIK MASYARAKAT MEMBUAT PELABURAN YANG BETUL DALAM BAHASA YANG MUDAH UNTUK DIFAHAMI

%d bloggers like this: